V tomto článku nájdete odpovede na tieto základné otázky:

Kto sa môže zúčastniť výstavy?

Na výstavu psov sa môžete prihlásiť iba so psom, ktorý je z chovateľskej stanice a má preukaz pôvodu. Práve výstavy slúžia k tomu, aby sa na nich posúdilo, či konkrétny jedinec zodpovedá svojím vzhľadom oficiálnemu štandardu plemena. Nejde teda o subjektívne hodnotenie, kto je podľa rozhodcu „najkrajší“, ale ktorý pes sa najviac približuje ideálu podľa štandardu. To zahŕňa nielen správnu výšku a kondíciu, ale i typ hlavy a výraz, správne uhlenie končatín, farbu a typ srsti či správny pohyb.dog-g13465eded_1920
Sleduje sa a kontroluje sa i zhryz a počet zubov, u psov aj zostúpené semenníky.

Pes by mal pritom zodpovedať štandardu nielen svojím vzhľadom, ale i povahou. Pes by v žiadnom prípade nemal byť agresívny na iných psov či ľudí – takýto jedinec sa z výstavy ihneď vylúči. Musí byť pripravený na to, že sa ho rozhodca bude dotýkať a premeriavať si ho, zvykajte ho tak na dotyky od cudzích ľudí.
Psy musia byť samozrejme vakcinované a okrem preukazu pôvodu si na výstavu nezabudnite zobrať očkovací preukaz/petpass a vstupný list, ktorý vám príde niekoľko dní pred výstavou.

S akými typmi výstav sa môžete stretnúť?

Na Slovensku môže výstavu usporiadať akákoľvek kynologická organizácia, ktorá je začlenená do SKJ (Slovenskej kynologickej jednoty). Musí pritom dodržať výstavný poriadok SKJ, ktorý vychádza z medzinárodného výstavného poriadku FCI a upravuje i druhy výstav.
Môžete sa stretnúť s týmito druhmi výstav:

 1. Oblastné – môžu byť otvorené pre všetky plemená alebo iba pre konkrétne plemená definované v propozíciách. Neudeľujú sa na nich čakateľstvá na šampiónov. V zásade ide o menšie výstavy, ktorých sa zúčastňujú najmä ľudia z regiónu a majú menšie počty prihlásených psov. Často sa konajú vo vonkajšom prostredí a sú dobrou voľbou pre psov (a ich majiteľov), ktorí ešte nikdy neboli na výstave a chcú získať predstavu o tom, ako to na nich chodí.
 2. Klubové – tieto výstavy si organizujú jednotlivé kluby plemien. Chovateľské kluby pritom môžu zastrešovať iba jedno plemeno (napr. Klub chovateľov Československého vlčiaka) alebo viac plemien (napr. Slovenský retriever klub). Podľa toho môžu byť klubové výstavy určené iba pre jedno plemeno alebo sa jej môžu zúčastniť zástupci viacerých plemien.
  Na klubových výstavách sa často môžete stretnúť so zahraničnými rozhodcami, ktorí sú „špecialistami“ na dané plemeno (hoci aktuálna situácia ohľadom covidu takúto účasť značne komplikuje). Udeľuje sa na nich titul čakateľstva slovenského šampionátu a 1x ročne tu môže pes získať i titul Klubového víťaza.
 3. Špeciálne – v mnohom sa podobajú na tie klubové. Taktiež ich organizujú jednotlivé kluby a sú prístupné pre plemená, ktoré zastrešujú. Udeľuje sa na nej titul Víťaz špeciálnej výstavy a môžu sa na nej udeľovať i čakateľstvá slovenského šampionátu.
 4. Celoštátne a národné – sú prístupné pre všetky plemená a zadávajú sa na nich čakateľstvá na slovenských šampiónov. Obvykle sa konajú vo veľkých halách na výstaviskách či na veľkých vonkajších plochách ako sú letiská, aby sa zachoval komfort pre vystavovateľov a ich psov.
 5. Medzinárodné – tieto výstavy sú usporiadané pod záštitou FCI a dodržujú Medzinárodný výstavný poriadok. Okrem čakateľstva slovenského šampionátu na nich môžete získať i čakateľstvo medzinárodného šampionátu krasy FCI – CACIB (ďalej len CACIB). Zúčastniť sa ich môžu všetky plemená psov. Kvôli kapacite a zachovaniu komfortu sa taktiež konajú na veľkých výstaviskách a spravidla sa organizujú na celý víkend (niektoré i od štvrtka až do nedele).

dog-g56c7eb882_1920   dog-show-g438d1edad_1920

Okrem týchto druhov výstav, ktoré sa každoročne konajú na Slovensku, existujú i ďalšie výstavy, za ktorými už spravidla musíte vycestovať ďaleko za hranice (pokiaľ ich zrovna nehostí naša krajina). Ide o:

 • Európske – konajú sa 1x ročne a každý rok ich hostí iná európska krajina. Okrem čakateľstiev na národného a medzinárodného šampióna krásy sa na nej udeľuje i titul Európskeho víťaza
 • Svetové – taktiež sa konajú 1x ročne a podobne ako u európskych sa na nich zadáva špeciálny titul Svetového víťaza. Minulý rok túto prestížnu výstavu organizovala susedná Česká republika.
 • Crufts – prestížna medzinárodná výstava, ktorá sa každý rok koná vo Veľkej Británii a má dlhú históriu. Na túto výstavu sa nedá len tak jednoducho prihlásiť – pes sa na ňu musí kvalifikovať tým, že získa čakateľstvo medzinárodného šampióna (CACIB) na vybraných výstavách.

Ak sa so svojím psom chystáte na úplne prvú výstavu, odporúčame vám vybrať si na začiatok tie menšie – oblastnú či klubovú, kde bude menej psov. Tieto výstavy bývajú spravidla i vonku, čo je pre psíka jednoduchšie prostredie než byť zavretý s ďalšími psami vo veľkej hale.

Do akej triedy mám prihlásiť svojho psa?

Psa môžete na jednej výstave prihlásiť iba do jednej triedy. Spadať pritom môže do viacerých – delia sa nielen podľa veku, ale i podľa dosiahnutých úspechov. Jednotlivé triedy sú vždy rozdelené pre psov-samcov a sučky. V základnom kruhu vo svojej triede sa teda pes uvidí len s predstaviteľmi rovnakého pohlavia.

dogs-ga39084564_1920Na výstavách pod záštitou SKJ sa stretnete s týmto rozdelením:

 • Trieda mladšieho dorastu – pre šteniatka (od kompletnej vakcinácie) do veku 6 mesiacov
 • Trieda dorastu – psy a sučky od 6 – 9 mesiacov
 • Trieda mladých – psy a sučky od 9 – 18 mesiacov
 • Trieda stredná – psy a sučky od 15 – 24 mesiacov
 • Trieda otvorená – psy a sučky od 15 mesiacov, môžu sa do nej hlásiť všetky psy od tohto veku bez ohľadu na získané ocenenia a skúšky
 • Trieda pracovná – psy a sučky od 15 mesiacov, ktorí úspešne absolvovali pracovnú skúšku (týka sa to iba niektorých plemien, typ skúšky závisí od plemena – napr. vyššie lovecké skúšky)
 • Trieda šampiónov – psy a sučky od 15 mesiacov so získaným titulom šampióna krásy alebo medzinárodného šampióna krásy
 • Trieda veteránov – psy a sučky od veku 8 rokov
 • Trieda čestná – psy a sučky s titulom (medzinárodného) šampióna krásy, Národného víťaza, Klubového víťaza či Víťaza špeciálnej výstavy. Ako napovedá už samotný názov, táto trieda je čestnou kategóriou a prihlasujú sa sem spravidla psy, ktoré už získali množstvo ocenení a na výstave sa chcú najmä odprezentovať – typicky to sú úspešní chovní samci. V tejto triede sa totiž neudeľuje čakateľstvo na šampióna.

Čo môžete na výstave získať?

Rozhodca udelí vášmu psovi po predvedení sa vo výstavnom kruhu známku a podľa typu výstavy môže získať i rôzne tituly. To sú všetky tie skratky typu CAC, CAJC, CACIB, KV, BOB, BOJ a podobne. Na prvé počutie to znie zložito, preto si to poďme prebrať pekne po poriadku a začneme s jednotlivými známkami.
V triede dorastu a mladšieho dorastu môže pes získať známku Veľmi nádejný, pokiaľ ide o výborného jedinca podľa štandardu. Ak sú tam nejaké nedostatky, dostáva známku nádejný. Mladé psy a šteniatka môžu odísť i so známkou neposúdený alebo diskvalifikovaný – o tom sa viac dočítate o pár riadkov nižšie.

Juniori, dospelé psy a veteráni môžu získať nasledovné známky:
Výborný – udeľuje sa psom, ktorí napĺňajú ideál štandardu plemena, sú vo výbornej výstavnej kondícii, majú vyváženú povahu a v neposlednom rade sú i dobre predvedení.

Veľmi dobrý – udeľuje sa psovi, ktorý je v správnej kondícii a má taktiež kvality a typické črty svojho plemena, nájdu sa však u neho drobné nedostatky.

Dobrý – túto známku získa pes, ktorý stále napĺňa hlavné črty svojho plemena, rozhodca však u neho vidí niekoľko chýb a nedostatkov.

Dostatočný – túto známku môže získať pes, ktorý síce v primeranej miere zodpovedá svojmu plemenu, ale nenapĺňa niektoré zásadné charakteristiky či nie je v dobrej fyzickej kondícii.

Diskvalifikovaný – s touto známkou odchádzajú psy, ktoré vykazujú diskvalifikujúce vady uvedené v štandarde plemena alebo psy, ktoré majú anomálie čeľusti. U samcov sú diskvalifikujúcou vadou i nezostúpené semenníky. Diskvalifikované sú i agresívne psy.

Neposúdený – takéto hodnotenie získajú psy, ktoré z nejakého dôvodu nemohli byť posúdené. Ide napr. o bojazlivé psy či naopak psy, ktoré v kruhu neustále skáču po majiteľovi a rozhodcovi, čo znemožňuje jeho posúdenie. Túto známku môže rozhodca udeliť i v prípade, ak má podozrenie na nejaké operácie či zákroky, ktoré mali viesť k úprave pôvodného vzhľadu (napr. úpravy uší, chvosta, nedovolené úpravy srsti – farbenie a pod.)

Rozhodca v každej triede určuje poradie prvých štyroch psov alebo súk. To znamená, že ak je v jednej triede 10 psov a všetci by získali hodnotenie výborný (V), iba prvé štyri psy budú mať v hodnotení i poradie (V1, V2, V3 a V4). Zvyšné odídu len s hodnotením V.

Už sa Vám z toho motá hlava? 😊 To sme ešte nezačali s titulmi. 😊 Predstavíme si tie, s ktorými sa stretnete najčastejšie – záleží od druhu výstavy.

Oblastný víťaz – udeľuje sa na oblastnej výstave najlepšiemu psovi a najlepšej sučke plemena, ktorí vzídu z konkurencie víťazov dospelých tried (stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).

Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých – získa ho pes i fena – najlepšie jedince z konkurencie dospelých a samostatne z triedy mladých.

Na výstavách, kde sa zadávajú i tzv. čakateľstvá šampionátov, môže pes a sučka so známkou Výborný 1 získať:
1. CAJCčakateľstvo slovenského šampionátu mladých – udeľuje sa v triede mladých
2. CAC – čakateľstvo slovenského (národného) šampionátu – udeľuje sa psom a sučkám v triede stredná, otvorená, pracovná a šampiónov

3. CACIB
– čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy – udeľuje sa len na medzinárodných a vyšších výstavách, získať ho môže najlepší pes i sučka, ktorí vzídu z konkurencie tried pre dospelých (stredná, otvorená, pracovná, šampiónov)

No a na čo tieto čakateľstvá vlastne sú? 😊Ak vás vystavovanie chytí a podarí sa vám získať ich príslušné množstvo, vás pes sa môže pýšiť titulom Slovenský junior šampión, Slovenský šampión krásy či Medzinárodný šampión krásy.

dog-g5f65788b8_1920

Predstavte si teda, že ste na výstave a je po posúdení jednotlivých tried. Čo nasleduje ďalej?
V rámci plemena sa ešte zadávajú tituly BOJ, BOB, BOS a BOV.

 • BOJ (Best of Juniors) – o titul bojuje najlepší pes aj najlepšia sučka z triedy mladých, ktorí získali známku Výborný 1
 • BOV (Best of Veterans) titul môže získať buď najlepší pes-veterán alebo najlepšia sučka-veterán, ktorí získali V1
 • BOB (Best of Breed) – o titul bojuje najlepší pes aj najlepšia sučka z tried dospelých (podľa typu výstavy to sú držitelia titulov CACIB, Klubový víťaz, Víťaz Slovenska, Víťaz špeciálnej výstavy), ako aj jedinec s hodnotením BOJBOV.
 • BOS (Best of opposite sex) – určuje sa podľa toho, ktoré pohlavie získa titul BOB. Ak ho získa pes-samec, titul BOS musí získať jedinec opačného pohlavia – v tomto prípade sučka z dospelých, prípadne sučka so získaným titulom BOJ alebo BOV.

Ak ste to dočítali až na koniec a máte pocit, že svetu výstav začínate aspoň trochu rozumieť, tak je naša úloha splnená! 😊 Ako sa však hovorí – je lepšie raz vidieť než 100x čítať, odporúčame vám vydať sa na nejakú výstavu ako divák. Uvidíte, ako vyzerajú ďalší zástupcovia plemena, ktoré chováte a získate prehľad o tom, ako to na výstavách chodí.
A ak ste už skutočne nalomení na to, že by ste sa nejakej výstavy chceli zúčastniť i s vaším psíkom, tešte sa na ďalší článok! Povieme si v ňom, čo všetko sa deje vo výstavnom kruhu a preberieme i to, ako psíka naučiť výstavný postoj a správne predvedenie v pohybe.

Späť na Blog Calibra