Čo sú cookies

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Ak sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uložené cookies späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u Vás predtým uložil. Cookies využíva pre svoju činnosť drvivá väčšina webových stránok.

Ako sa delia cookies

Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto ich k Vám na web umiestňuje, t. j. na:

  • Cookie prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý si prehliadate. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.
  • Cookie tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Používateľa tak môžu sledovať naprieč doménami. Často sa používajú pre vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti možno cookies rozdeliť na:

  • Krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z Vášho počítača po zatvorení prehliadača.
  • Dlhodobé (persistent cookie) – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá sa odvíja od nastavenia Vášho prehliadača a nastavenia cookie). Môžete si ich odstrániť aj ručne.

K čomu cookies používame

Na našom webe používame tieto cookies:

  • Technické – prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, t. j. prihlasovanie, využívanie služieb a pod.
  • Google Analytics – prvej strany, dlhodobé. Sú využité ku generovaniu anonymných štatistík o používaní webu.
  • Hotjar – prvej strany, krátkodobé i dlhodobé. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie ovládateľnosti tohto webu používame nástroj Hotjar.

Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé či osobné dáta.

Ako možno upraviť využívanie cookies

Vymazanie

Cookies môžete vymazať vo Vašom prehliadači – spravidla to býva umiestnené v „Histórii“ navštívených stránok.

Blokovanie

Prehliadače umožňujú umiestňovanie cookies na Váš počítač zablokovať. V takom prípade ale bude funkcionalita týchto stránok obmedzená. Informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača:

Ďalšie informácie o cookies a ich využití nájdete na stránkach AboutCookies.org

Tento web používa Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácia o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesená a uložená v serveroch v USA. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu všeobecne. Google môže taktiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

  • Prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google
  • Remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prehliadaných produktov)
  • Rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát)

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

Pokiaľ nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do Vášho prehliadača a aktivácii nebudú dáta ďalej odosielané.